Uhelný sklad Bystřice nad Pernštejnem opět zahájil provoz  3. ledna 2022, telefon do prodejny se nemění: 566 550 630, provozovatel: Uhelné sklady V.M., s.r.o.


Prodej pevných (fosilních) paliv - současný trend

V posledních několika letech zaznamenáváme trvalý a podstatný pokles poptávky po pevných (fosilních) palivech, především z následujících důvodů: podstatně se zlepšila tepelná izolace staveb, poklesl podíl pevných paliv na jejich vytápění, výrazně narůstá průměrná roční teplota, kůrovcová kalamita produkuje hojnost palivového dřeva a především stát již ukončil finanční podporu výměny zastaralých kotlů účinnějšími na tento druh paliv. Toto vše ve svém součtu znamená, že stávající kapacita našich trvale obsazených provozoven, kde prodáváme paliva od roku 1994, tedy téměř 27 roků, se stala dílem nadbytečnou a byli jsme nuceni z ekonomických důvodů  postupně na novou situaci reagovat.

Z tohoto důvodu jsme přistoupili k uzavření naší provozovny v Novém Městě na Moravě na začátku roku 2020. Vzhledem k tomu, že v našem regionu je dostatečná kapacita ostatních prodejců na pokrytí trvale klesající poptávky po pevných palivech, jsme v uhelných skladech Žďár nad Sázavou a Velké Meziříčí trvale ukončili provoz 18. prosince 2020, provoz uhelného skladu  v Bystřici nad  Pernštejnem  jsme následně ukončili v prosinci roku 2021. Uhelný sklad Velké Meziříčí po našem odchodu provozuje od začátku roku 2021 jiná obchodní společnost,

Uhelné sklady V.M., s.r.o., stejně tak tomu je v roce 2022 i v Bystřici nad Pernštejnem.

Telefonické spojení do obou uhelných skladů zůstalo bez změny.

 

Telefonické spojení do prodejny bude funkční i v roce 2022:

      Bystřice n.P.: 566 550 630 

 

Koně

TRADIČNÍ UHELNÝ SKLAD BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM - TRADIČNÍ DOPRAVA ... ALE TO UŽ JE JEN HISTORIE...

Poslední změna textu:  19. května 2022    Vyřizuje: Jiří Staněk, tel.: 566 550 473