Doprava a nakládka paliva - Uhelné sklady V.M.


Paliva rozvážíme z uhelného skladu Bystřice n.P. našimi nákladními automobily Avia D90. Každý automobil je vybavený zařízením na vyložení paliva přímo do skladovacího prostoru (tam kde je to prostorově možné a vyložení pásem lze bezpečně provést ). Rozvážku provádíme  orientačně do vzdálenosti 25 km od uhelného skladu Bystřice nad Pernštejnem. Cena přepravného se stanovuje podle zařazení dané obce do pásma dle vzdálenosti (6 pásem) a hmotnosti paliva (5 hmotnostních tříd).

Současné ceny dopravného vám sdělí naše provozovna Bystřice n.P. podle požadované hmotnosti paliva a vzdálenosti dopravy. 

Obvyklé minimální hmotnosti rozvážky činí: 1 tuna ve městě, 1,5 tuny pro blízké obce. Konkrétní informace o přepravě získáte na telefonu našeho uhelného skladu Bystřice nad Pernšt.

Palivo můžeme složit pásovým dopravníkem do sklepa. SPECIFIKACE TÉTO SLUŽBY: Naše dopravníky na vyložení paliv mají délku 3 metry. Rozměr okénka na vyložení paliva: šířka min. 50 cm, výška min. 40 cm, výška spodní hrany okénka nad terénem max. do 100 cm (aby se palivo  při vykládce na pásu udrželo). Cena této služby činí 300,- Kč (vč. DPH).

Dopravníkem nelze vykládat palivo, které má "hrubou zrnitost", např. kostka a kusové černé uhlí, brikety REKORD 4" a 6" a podobně dle sortimentu skladu. Důvodem tohoto omezení je zajištění bezpečnosti obsluhy a zamezení nadměrného opotřebení pásového dopravníku.


Pokud náš řidič na místě zjistí, že nelze vykládku pásem bezpečně zajistit, nabídne jen "vyklopení" paliva. (Většinou se jedná o nedostatečný prostor pro obsluhu pásového dopravníku). Zákazník pak může takové předání paliva odmítnout, v takovém případě žádné náklady neúčtujeme. Při sjednání objednávky s požadavkem na složení paliva pásem nám sdělte, zda jsme již vyložení pásem u vás provedli.

Zimní období: Předpokládáme, že na obtížně přístupná místa zákazník pořizuje palivo s naší dopravou v příhodném období s dobrou sjízdností. Na obtížně přístupná místa tak v zimním období se sníženou sjízdností ( sníh, ledovka a pod.) nebudeme schopni palivo naší dopravou doručit.

V našem skladu si můžete zakoupit palivo do vlastních nádob (vozíků, pytlů). Po telef. dohodě můžeme zajistit nakládku na váš vozík, vlek za traktorem nebo na nákladní automobil. Cena jedné nakládky činí 97,- Kč (vč DPH ).

 Poslední změny: 14. září 2021                   Vyřizuje: Jiří Staněk, tel.: 566 550 473