Města, kde jsme měli pobočky

Socha novom. rodáka J. Šturzy

Města, kde jsme měli pobočky